112,635 Peneroka FELDA Berisiko Kehilangan Hak Tanah

Peneroka FELDA berisiko kehilangan hak ke atas tanah rancangan diusahakan sejak lebih 60 tahun lalu kerana wujud sekatan perundangan yang menghalang sebarang pindah milik harta terbabit kepada generasi kedua.

Ini berlaku kerana FELDA tertakluk kepada Akta Penempatan Berkelompok (GSA) 1967, sekali gus menyebabkan statusnya berbeza dengan tanah biasa di bawah Kanun Tanah Negara.

Ketika ini, 40 peratus daripada 112,635 peneroka FELDA di seluruh negara adalah peneroka asal dan daripada jumlah itu, hampir 79,000 adalah generasi kedua dan ketiga

Sekatan aspek perundangan itu menyebabkan tiada sebarang urusan jual beli, pindah milik, gadaian, sewaan, hibah dan wasiat yang sah boleh dilakukan ke atas tanah itu, melainkan dengan persetujuan bertulis FELDA. Bagaimanapun setakat ini tiada kelulusan pernah dibenarkan.

Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Pengurusan Hartanah Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Prof Madya Dr Rohayu Abdul Majid, berkata kajian pihaknya mendapati sekatan itu menyebabkan urusan pindah milik tanah FELDA kepada waris mereka semakin sukar, walaupun peneroka mempunyai geran hak milik selepas premium tanah dijelaskan sepenuhnya.

Peneroka FELDA berisiko hilang hak ke atas tanah

“Walaupun selepas menerima geran individu, tanah itu tetap tidak boleh dianggap milik mutlak peneroka yang boleh diwariskan secara langsung kepada generasi kedua FELDA.

“Keadaan ini berlaku kerana ada perjanjian di antara peneroka asal dan FELDA yang mengikat kedua-dua pihak, sekali gus menghalang milikan sempurna diberikan kepada peneroka terhadap tanah rancangan yang diusahakan,” katanya

Rohayu berkata, ketika ini sekiranya peneroka meninggal dunia, hanya dua waris boleh dilantik sebagai pentadbir untuk menguruskan harta berkenaan dan status mereka bukan pemilik aset terbabit.

“Status pentadbir ini tidak sama dengan pemilik tanah. Peranannya hanya mengurus harta berkenaan secara saksama di antara waris. Maksudnya hasil yang diperoleh wajib diagihkan kepada waris lain mengikut bahagian dipersetujui sama ada melalui sistem faraid atau muafakat.

Tertakluk kebenaran FELDA

“Segala transaksi membabitkan tanah rancangan juga tertakluk kebenaran FELDA. Keadaan ini membimbangkan kerana tidak ada jaminan bahawa tanah berkenaan akan kekal milik generasi keluarga FELDA dan hak waris hanya sebagai pentadbir, tidak sama seperti pemilik tanah,” katanya.

Rohayu berkata, beliau percaya keadaan ini akan memberi kesan jangka panjang ke atas pemilikan aset warga FELDA, ter utama apabila wujud permintaan pembangunan di tanah rancangan terbabit sehingga menuntut pengambilan tanah.

“Jika berlaku pengambilan tanah pada masa hadapan untuk pembangunan misalnya, apakah jaminan kepada waris yang hanya dilantik sebagai pentadbir ini? Pastinya sebagai pentadbir mereka tidak mempunyai ‘suara’, hak dan kuasa seperti mana pemilik tanah.

“Kita bimbang jika perkara ini berlaku hak waris dan generasi FELDA khususnya dinafikan dan tidak mustahil mereka ini juga boleh terlepas hak milikan terhadap tanah rancangan berkenaan. Sekali pun ada pampasan diberikan, apakah jaminan mereka ini akan menerima pampasan yang setimpal seperti mana pemilik asal,” katanya.

Justeru, beliau berkata, satu penyelesaian terhadap isu berkenaan perlu dicari memandangkan ketika ini FELDA sudah merentasi zaman sehingga sebahagian besar sudah diwarisi generasi kedua dan ketiga.

“Sudah tiba masa penambahbaikan dibuat terhadap GSA bagi membolehkan harta pusaka FELDA diwarisi generasi seterusnya, selaras usaha melindungi hak warga peneroka yang sekian lama mengusahakan tanah rancangan itu,” katanya.

Rohayu berkata, kajian pihaknya mendapati tahap kesedaran dalam kalangan peneroka dan waris mereka berhubung isu pewarisan sangat minimum, malah ada yang langsung tidak mengetahui tanah pusaka FELDA tidak boleh diwarisi secara mutlak kepada generasi seterusnya.

Ramai tak tahu status

“Kajian membabitkan 130 responden peneroka dan waris mereka berusia 18 hingga 50 tahun di FELDA sekitar Kedah dan Terengganu, mendapati kesedaran peneroka dan waris mereka berhubung isu berkenaan sangat rendah iaitu 25.6 peratus.

“Kajian ini merangkumi 35 aspek membabitkan lapan komponen utama termasuk kadar pembahagian, dokumen permohonan, ciri-ciri pemohon yang layak menerima harta si mati, bayaran pemprosesan, sijil pengesahan pembahagian, proses permohonan harta, pembahagian harta dan pemahaman konsep harta tanah FELDA,” katanya.

Beliau berkata, daripada soal selidik berkenaan, hanya sembilan aspek iaitu 25.6 peratus yang diambil maklum oleh responden, khususnya berkaitan dokumen penama (peneroka asal) dan pengesahan ke atas dokumen yang diperlukan.

“Ia lebih kepada perkara asas dalam proses pindah milik memandangkan ada di antara mereka yang pernah terbabit dengan proses pindah milik harta tanah biasa. “Namun tahap kesedaran ke atas perkara ini hanyalah pada paras 30 peratus, sedangkan pengetahuan terhadap bahagian pengurusan dokumen, kaedah pembahagian, akta yang berkaitan, kekangan pelaksanaan serta implikasi pindah milik kurang diambil tahu,” katanya.

Akta wajar dipinda segera untuk lindungi aset

Akta Penempatan Berkelompok (GSA) 1967 yang menyekat milikan mutlak peneroka FELDA ke atas tanah rancangan yang diusahakan mereka, perlu dipinda segera selaras kehendak semasa.

Setiausaha Persatuan Anak Peneroka FELDA Kebangsaan (ANAK), Rauzan Esa, berkata selain memastikan status milikan mutlak tanah diberikan kepada peneroka, pindaan juga perlu untuk membolehkan urusan pindah milik dibuat kepada waris atau generasi seterusnya.

“Umum mengetahui tanah ini adalah aset peneroka, hasil titik peluh mereka yang membayar kepada FELDA melalui potongan hasil ladang puluhan tahun sebelum dikurniakan geran. Berdasarkan rekod, sehingga 2016, hampir 85 peratus atau 92,595 peneroka sudah menerima geran hak milik.

Pewaris bukan pemilik

“Bagaimanapun, ketika ini, tiada hak di sisi undang-undang untuk pentadbir memohon apa-apa tuntutan yang berhak, termasuk mendapat milikan mutlak ke atas tanah rancangan itu, terutama dari segi nilai, kerana pewaris bukan pemilik tanah itu.

“Malah isu ‘pemilikan tidak sempurna’ terhadap tanah FELDA ketika ini juga mencetuskan pemahaman berbeza dalam kalangan pengamal undang-undang itu sendiri,” katanya kepada BH.

Rauzan menegaskan GSA 1967 bukan tidak relevan, cuma beberapa bahagian dalam akta terbabit memerlukan penambahbaikan, terutama dalam isu pindah milik harta pusaka.

“GSA 1967 mengundang masalah selepas peneroka meninggal dunia kerana tanah rancangan tidak boleh dipindah milik. Sebaliknya, dua waris dilantik sebagai pentadbir dan menyedihkan status mereka bukan sebagai pemilik tanah.

“Masalah utama berhubung hak milik tanah FELDA ialah ia berstatus pemilikan tidak sempurna, menyebabkan segala transaksi membabitkan tanah terbabit tertakluk kepada kebenaran pihak FELDA.

“Walaupun geran individu dikeluarkan, ia tetap tidak boleh dianggap milikan sempurna kerana ada perjanjian di antara peneroka asal dan FELDA yang mengikat kedua-dua pihak. Namun, pada pandangan kita ia perjanjian bersifat sebelah pihak.

“Justeru, sebelum pindaan dilakukan ke atas GSA, perjanjian asal di antara peneroka dan FELDA perlu dilihat semula dan saya percaya kebanyakan waris atau peneroka FELDA tidak jelas mengenai perjanjian itu.

“Malah, saya juga percaya tidak ramai peneroka FELDA memiliki surat asal perjanjian berkenaan,” katanya.

Mengulas kepentingan pindaan GSA, Rauzan berkata, ia perlu dilaksanakan segera memandangkan status tanah pajakan FELDA 99 tahun sudah tidak panjang dan ada di antaranya sudah berusia 60 tahun.

“Tempoh status pajakan tanah FELDA hanya berbaki kira-kira 30 tahun. Andai tiada pindaan dibuat untuk menyelesaikan isu tanah pusaka FELDA ini, apa jaminan kepada generasi peneroka apabila tempoh pajakan itu tamat?,” katanya.

– https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/05/564475/eksklusif-tak-boleh-pindah-milik

Sebelum ini hal ini tidak dibangkitkan kerana kerajaan Barisan Nasional yang didominasi oleh UMNO yang cukup perihatin terhadap masa depan Peneroka dan anak anak peneroka FELDA secara amnya ia adalah majoritinya orang Melayu.

Hari ini  tidak hairanlah hal ini dibangkitkan kerana Kerajaan Pakatan Harapan yang didominasi oleh DAP (pakar hal jual beli tanah) tahu UMNO/BN tidak lagi boleh memberi jaminan kepada peneroka FELDA yang dahulunya boleh dikatakan ‘bagai menatang minyak yang penuh’ oleh kepimpinan Kerajaan yang terdahulu.

Maka benarlah dahulu kata  kata Mantan Perdana Menteri pada video ini :

MELAYU AKAN TERBANGSAT BILA UMNO HILANG KUASA – NAJIB RAZAK