DNA BABI : Samak Mulut Dengan Air Tanah? #cadbury

Pendapat yang mewajibkan membasuh kesan khinzir dengan air tanah hanya pendapat mazhab. Sedangkan majoriti ulama berpendapat memadai dibasuh dengan air tanpa memerlukan tanah. Apa yang penting hilang kesannya. Tiada dalil jelas yang menyatakan khinzir wajib dibasuh sebanyak tujuh kali dan termasuk air tanah. Dalil basuh tujuh kali termasuk air tanah berkenaan berkaitan anjing, bukan khinzir. Kekuatan pendapat khinzir tidak perlu dibasuh dengan air tanah ini disokong oleh tokoh besar Mazhab al-Syafi’i sendiri iaitu al-Imam al-Nawawi (meninggal 676H) yang banyak mensyarahkan mazhab tersebut dan diterima pakai banyak karyanya di Nusantara ini. Kata Sadr al-Din Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-Syafi’i (meninggal 780H):

“Khinzir hukumnya seperti anjing. Dibasuh apa yang ternajis disebabkannya sebanyak tujuh kali. Inilah pendapat yang paling sah dalam Mazhab al-Syafi’i. Kata al-Nawawi: Yang lebih tepat dari segi dalil memadai membasuh kesan khinzir sebanyak sekali tanpa tanah. Inilah pendapat kebanyakan ulama dan inilah pendapat yang diterima pakai. Ini kerana asal sesuatu perkara tidak wajib melainkan adanya dalil syarak”. (Sadr al-Din Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-Syafi’i, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, m.s 9, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).

Bagi saya pendapat majoriti ulama ini di samping lebih kuat, ia juga memudahkan kita berurusan dalam hidup terutama bagi yang makan di hotel, kapalterbang, bertandang ke rumah jiran atau kenalan bukan muslim. Adapun pendapat yang menyuruh samak mulut dengan air tanah adalah satu kecelaruan akal. Tiada siapa yang menganut Islam pada zaman Nabi s.a.w disuruh menyamak mulut mereka kerana dahulu mereka telah makan makanan haram. Sementara yang mencadangkan ditukar darah pula adalah satu kejahilan yang tiada bertebing.
– Mazaللاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*