#FGV : Saham FGV Terkeluar Dari Busra Malaysia?!

Penyata kewangan tahunan dan prestasi harga saham syarikat-syarikat perladangan akan terus berada dalam pemerhatian teliti dan serius.

Namun penelitian terhadap syarikat perladangan Felda Global Ventures Holdings Bhd (FGV) pula akan melangkaui perniagaan utama mereka iaitu peladangan.

Sejak menjadi syarikat awam pada Jun 2012, FGV bukan sahaja perlu menjaga prestasi sebagai antara syarikat perladangan terbesar di dunia, malah ia mempunyai tanggungjawab besar memenuhi harapan terlalu tinggi para pemegang saham – mungkin antara sebabnya kerana FGV dilihat sebagai syarikat yang mempunyai kepentingan politik kepada kerajaan.

Ini kerana FGV adalah sinonim dengan penduduk di kawasan luar bandar yang menyokong kuat Umno dan Barisan Nasional.

Namun dalam masa yang sama, kita perlu memahami bahawa sebahagian besar kawasan ladang kelapa sawait FGV sudah berusia lebih 20 tahun dan memerlukan transformasi segera jika ia mahu menjadi sebuah syarikat perladangan yang berjaya.

Ladang-ladang ini adalah milik peneroka-peneroka di bawah skim pembangunan dan penempatan semula rakyat sejak 1960-an di bawah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (Felda).
Sejak beberapa tahun lepas, tidak ada sebarang perancangan yang serius dan khusus bagi menangani isu kecekapan ladang-ladang utama FGV ini.

Namun awal minggu ini, FGV telah mengumumkan pelan transformasinya untuk tempoh lima tahun akan datang.

Melalui pelan ini, FGV berharap menjelang 2020, mereka akan mempunyai ladang kelapa sawit (yang bukan dalam perjanjian pajakan) yang lebih besar. Ini juga akan membantu menjayakan rancangan FGV untuk meningkatkan pengeluaran buah segar bertandan (fresh fruit bunches (FFB).

Selain itu FGV merancang meningkatkan hasil pengeluaran melalui amalan pengurusan ladang yang baru. Malalui pelan ini FGV merancang tiga peringkat umur tanaman, iaitu 60 peratus pokok kelapa sawit akan berada pada fasa kemuncak untuk penuaian hasil, 20 peratus pokok tua dan 20 peratus lagi pokok muda.

Walau bagaimanapun, sehingga perubahan ini akan mendatangkan hasil, prestasi kewangan dan harga saham FGV akan terus berada di bawah paras pemerhatian yang kritikal. Para penganalisis agak kecewa dengan dengan pengumuman suku pertama kewangan FGV tahun yang telah mencatatkan kerugian teras bersih sebanyak RM 44 juta. Ini merupakan kerugian suku tahun ketiga berturut-turut bagi kumpulan itu.

Beberapa syarikat penganalisa saham, termasuk CIMB Research, telah merendahkan penarafan saham FGV dengan menyatakan kebimbangan kemungkinan FGV akan hilang tempat dalam indeks utama Bursa Malaysia Kuala Lumpur (KLCI) berdasarkan “low market capitalisation” dalam penilaian bulan depan.

Modal pasaran FGV telah jatuh sebanyak 65% kepada RM7.19 bilion daripada RM 20 bilion pada hari-hari awal penyenaraiannya, sementara harga sahamnya kini diniagakan pada RM1.97 seunit dan menurun sebanyak 58% – jauh berbeza dari harga IPO sebanyak RM4.55 seunit saham.

(Nota MYKMU: Pasaran modal atau Market Capital diukur melalui jumlah saham di darab dengan harga semasa saham bukannya kerugian akaun Felda)

Terdedah Kepada Harga Minyak Sawit Mentah (CPO)

Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan FGV, Datuk Mohd Emir Mavani Abdullah, isu terbesar FGV ialah mereka lebih mudah terdedah kepada perubahan harga minyak sawit mentah berbanding dengan syarikat-syarikat perladangan yang lain,

Apa sahaja perubahan dalam lingkungan RM 100 per tan pada harga minyak sawit mentah boleh menyebabkan “pengurangan atau tambahan” RM100 juta kepada pendapatan FGV.

Pendapatan FGV sangat peka kepada harga minyak sawit mentah berbanding yang lain kerana pada asasnya, syarikat hanya bergantung kepada pendapatan perladangan sahaja.

Harga minyak sawit mentah dicatatkan turun dan naik dalam lingkungan RM703 hingga RM2,800 setan metrik dalam tempoh 20 tahun lepas.

“Minyak sawit mentah telah mengalami tempoh kejatuhan yang panjang sejak kemuncak 20 tahun pada Februari 2011 yang memberi kesan negatif kepada pendapatan FGV,” jelas Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan, Ahmad Tifli Datuk Mohd Talha.

Bencana alam seperti musim kemarau dan banjir yang berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan ini termasuk akhir tahun lepas dan awal tahun ini telah memburukkan lagi proses pengeluaran hasil.

Namun, hasil FGV sudah mencatat pemulihan sejak Mac lalu. Walaupun banyak syarikat perladangan tempatan melihat hasil berkurangan sehingga 21% pada bulan Januari, Tifli menegaskan bahawa hasil ladang FGV hanya turun sekitar 15% pada suku pertama tahun ini.

“Sekarang, kami yakin hasil yang lebih tinggi dalam suku kedua, ketiga dan keempat tahun ini,” tambah Tifli.

Selain dari harga minyak sawit mentah, pendapatan FGV juga banyak ditentukan oleh kecekapan penanam kelapa sawit mengeluarkan tandan buah sawit segar dan kos penghasilan minyak sawit.

Dalam kes FGV, kos pengeluaran pada suku pertama 2015 telah meningkat dengan ketara kepada RM1,534 setan – yang jauh melebihi purata industri perladangan sebanyak RM1,450 kepada RM1,500 per tan.

Jumlah pengeluaran tandan buah sawit yang segar pada suku tahun dalam kajian juga menurun 20% kepada 930,000 tan metrik daripada 1159000 tan sementara OER adalah turun kepada 20.50% daripada 20,98% pada suku yang sama pada 2014.

Keseluruhan pendapatan suku pertama FGV tahun ini terjejas akibat kejatuhan harga MSM dari RM 2,584 kepada RM2,279 setan metrik.

Berikutan kerugian yang meluas dalam perniagaan hiliran (downstream) termasuk kejatuhan nilai margin dalam unit perniagaan di kanada pada suku pertama, FGV akan menilai semula perniagaan-perniagaan yang bukan keutamaan (teras), tidak aktif dan berprestasi lemah.

“Kami dalam proses melupuskan beberapa aset bukan teras – kami menjangka dapat maklumat lebih lanjut mengenai penjualan ini pada suku kedua dan suku ketiga tahun ini,” tambah Tifli.

Perjanjian Pajakan Tanah

Selain faktor perniagaan, pengalisis pasaran saham turut melihat isu perjanjian pajakan tanah (LLA – Land Lease Agreement) FGV dengan Felda bakal mengganggu keuntungan syarikat terbabit.

Perjanjian pajakan tanah yang dimeterai pada tahun 2012 mempunyai dua komponen utama iaitu,

i. FGV dikehendaki membayar kepada Felda jumlah yang tetap sebanyak RM248mil setahun secara tunai selama 20 tahun.
ii. Felda akan menerima 15% daripada keuntungan jualan sawit yang datang dari tanah ladang yang dipajak dari Felda.

FGV satu-satunya syarikat perladangan di Malaysia yang telah menggunakan perjanjian pajakan tanah yang unik sebagai model pernigaan bagi tujuan penyenaraian.

Sebelum ini Felda melalui Akta Penyelesaian Tanah 1960 telah mendapat lebih daripada 800,000ha oleh kerajaan-kerajaan negeri dalam tahun 1950-an. Daripada jumlah itu, 479,765ha diberikan kepada pekebun kecil dan 355,000ha baki ladang kelapa sawit, telah diuruskan oleh Felda Holdings Bhd bagi pihak Felda.

Dalam proses penyenaraian, Felda Holdings telah diletakkan di bawah FGV. Sebagai balasan, Felda mendapat bayaran melalui perjanjian pajakan tanah dan 15% bahagian daripada hasil jualan tandan buah sawit yang segar.

Di bawah piawaian perakaunan, FGV dikehendaki menganggap perjanjian pajakan tanah itu sebagai “kos”.

Ini bermakna, FGV perlu menyatakan nilai perjanjian pajakan tanah yang tetap dan bahagian keuntungan kepada Felda berdasarkan nilai semasa aliran tunai masa depan FGV.

“Oleh itu, pengiraan nilai saksama bukan lagi sekadar kos dan wang tunai yang kita perolehi, tetapi juga harus mengambil kira andaian harga minyak sawit mentah, kos dan jumlah pada masa depan.”

“Menjadi syarikat perladangan, kita juga perlu mengambil kira umur pokok dan kos penanaman semula,” terang Tifli.

FGV tiada masalah dari segi pembayaran jumlah tetap kepada Felda.

“Namun, ia menjadi rumit apabila kita perlu menilai jumlah 15% keuntungan syarikat yang perlu dibayar berasaskan anggaran harga minyak sawit mentah, kos pengeluaran dan jumlah minyak sawit mentah yang dihasilkan pada masa akan datang.

Pelan Transformasi Yang Terkini

Justeru dalam Pelan Transformasi ini FGV akan membesarkan sektor pengeluaran hasil tandan buah sawit segar yang tidak terikat kepada perjanjian pajakan tanah dengan Felda.

Menjelang 2020, FGV berharap untuk mengubah profil usia pokok sawit mereka daripada purata 15.6 tahun kepada 11.8 tahun.

Buat masa ini FGV telah mengurangkan jumlah pokok tua yang berusia lebih 20 tahun kepada sekitar 41% berbanding 57% sewaktut FGV disenaraikan.

Kumpulan perladangan ini juga bercadang untuk melabur dalam projek ‘brownfields’ untuk mempercepatkan peningkatan dalam profil umur tanaman tersebut.

“Dalam cadangan meningkatkan hasil tandan sawit segar ini kita akan menumpukan usaha di ladang yang tidak terbabit dengan pajakan Felda. Pada masa ini tanah ladang FGV yang bukan dari pajakan Felda hanya 15%. Kami menjangkakan 2016 jumlah pengeluaran tandan sawit segar dari ladang luar pajakan Felda akan menghasilkan satu juta tan,” tambah Tifli.

Ini bukan sahaja akan membantu FGV untuk mengurangkan kos pengeluaran dan menawarkan margin yang lebih baik, malah membolehkan syarikat konglomerat perladangan ini kekal sebagai pengeluar utama minyak sawit mentah dunia.

Bagi urusan perniagaan yang lebih cekap dan mendapat keuntungan yang lebih baik, FGV telah menubuhkan sebuah anak syarikat, FGV Trading Sdn Bhd, pada Mac, bagi tujuan pemasaran minyak sawit mentah dan produk lain yang ditapis.

“Suku kedua tahun ini akan memberi gambaran yang lebih jelas mengenai prestasi syarikat ini sebagai syarikat perdagangan baru.

“Biasanya kita menjual tiga hingga 3.5 juta tan minyak sawit mentah setiap tahun, tetapi FGV Trading ditetapkan untuk meningkatkan perdagangan dengan tambahan satu juta tan.”

Sementara itu, Tifli turut memaklumkan FGV masih mempunyai tunai RM 100 juta daripada jumlah keseluruhan RM 4.5B pendapatan IPO yang lalu.

“Kita perlu menggunakannya pada 28 June. Ini akan digunakan untuk membiayai operasi FGV di Indonesia dan Malaysia.”

Pada 31 Mac, FGV mempunyai simpanan tunai sebanyak RM2.9bil dalam penyata akaun.

“Pada nisbah sebanyak 0.7 kali, kami masih mempunyai keupayaan untuk meminjam (jika perlu). Pemerolehan melalui Sukuk lebih baik dari pinjaman komersial kerana ia menawarkan kos pembiayaan yang lebih rendah, ” tambah Tifli.

Selain meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos pengeluaran, FGV juga akan melakukan penggabungan dan pengambilalihan sebagai sebahagian daripada pelan pengembangan kumpulan itu pada masa akan datang.

Pelaksanaan Pelan Transformasi ini merupakan kunci utama menentukan kejayaan FGV dalam masa lima tahun akan datang, dan ia merupakan satu perjalanan yang cukup panjang dan mencabar. –  MYKMU.NET


SAHAM FGV KELUAR DARI SENARAI FTSE BURSA MALAYSIA???

MAZLAN ALIMAN ANAK MENIPU PENEROKA LAGI!!!!!!

FAKTA YG PERLU KITA TAHU DULU
• Felda Global Ventures Holdings Bhd. (FGV) merupakan syarikat yang disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Malaysia sejak Jun 2012 dan tertakluk kepada segala peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Saham Malaysia Securities.
• Indeks FTSE Bursa Malaysia KLCI bermaksud 30 syarikat yang mempunyai nilai pasaran modal tertinggi yang dipilih oleh Bursa Malaysia Securities untuk dijadikan penanda aras FBM KLCI. FGV merupakan antara syarikat yang tersenarai dengan syarikat dalam FTSE Bursa Malaysia KLCI sejak penyenarainya.
• Indeks berkenaan akan disemak setiap enam bulan bagi membolehkan proses penukaran syarikat yang telah tersenarai dengan syarikat dalam senarai menunggu.
• Proses penukaran syarikat dalam indeks berkenaan merupakan proses normal yang dilakukan oleh Bursa Malaysia Securities dan bukanlah amalan yang baharu.

SITUASI SEMASA SAHAM FGV
• Ketika ini FGV masih dalam senarai FTSE Bursa Malaysia FTSE Bursa Malaysia KLCI  dan proses semakan semula oleh Bursa Malaysia Securities hanya akan diumumkan pada 22 Jun 2015.
• Nilai pasaran FGV ketika disenaraikan pada 2012 mencecah RM20 bilion apabila harga meningkat RM5.60/sesaham. Apabila nilai pasaran yang tinggi, FGV diletakkan dalam senarai 30 syarikat bernilai pasaran tertinggi ketika itu.
• Harga saham FGV yang telah jatuh kira-kira 50 peratus semenjak IPO telah menyebabkan nilai pasaran modal jatuh kepada kira-kira RM7 bilion ketika ini dan telah menyebabkan kedudukan syarikat bukan lagi di kalangan 30 syarikat dengan pasaran modal tertinggi.
PUNCA KEJATUHAN SAHAM
• Sejak awal 2014 harga minyak sawit mentah (MSM) dunia telah mencatatkan gaya penurunan yang drastik dan ini telah menyebabkan syarikat-syarikat berasaskan komoditi berkenaan terjejas dari segi perolehan dan juga keuntungan.
• Indeks perladangan di Bursa Malaysia Securities juga jatuh antara 6-7 peratus dalam tempoh enam bulan sebelum ini. Impak ini secara langsung memberi kesan negatif kepada gaya tarikan kepada para pelabur yang mula beralih ke kaunter-kaunter saham selain perladangan.
• Hampir semua kaunter perladangan telah menyaksikan pengurangan nilai saham mereka berbanding dengan kedudukan mereka pada tahun 2012. FGV merupakan syarikat yang bergantung lebih 60 peratus perolehannya daripada sektor perladangan dan telah menerima kesan paling ketara disebabkan faktor di atas berbanding syarikat perladangan lain yang kadar kebergantungan mereka lebih rendah.
• Kejatuhan harga MSM dan saham adalah di luar kawalan pengurusan FGV dan ia ditentukan oleh kuasa pasaran.
DAKWAAN TERKELUAR DARIPADA BURSA MALAYSIA 
• Jika FGV tidak lagi tersenarai dalam indeks FTSE Bursa Malaysia KLCI ini bukan bermakna FGV akan dinyahsenarai dari Bursa Malaysia.
• FGV masih tetap berada dalam Pasaran Utama Bursa Malaysia dan sahamnya akan diniagakan setiap hari sama seperti ketika masih berada dalam senarai indeks FTSE Bursa Malaysia KLCI.
• Perniagaan FGV juga akan  beroperasi seperti biasa dan tidak terjejas dengan situasi berkenaan.
 

SAHAM FGV MASA HADAPAN
• FGV akan terus mengukuhkan kedudukan dalam perniagaan di peringkat domestik dan juga antarabangsa bagi mengembalikan keyakinan pelabur kepada saham syarikat.
• FGV melihat kejatuhan harga sawit hanya bersifat sementara dan yakin kaunter-kaunter saham berasaskan komoditi sawit akan kembali menarik perhatian apabila harga komoditi berkenaan kembali naik.
• FGV telah melaksanakan transformasi perniagaan untuk mencapai kemampanan operasi jangka panjang dengan mempelbagaikan operasi perniagaan yang menyumbang kepada keuntungan kumpulan bagi mengurangkan kebergantungan kepada sektor ladang.
• FGV juga sedang melaksanakan proses penanaman semula secara agresif bagi mencapai sasaran portfolio umur pokok kepada 60 peratus matang, 20 peratus muda dan 20 peratus tua menjelang tahun 2020, sekali gus menjadikan ladang FGV antara yang terbaik di pasaran.
• Selain itu, FGV juga telah memperkenalkan model perniagaan baharu yang mampu menjana perolehan lebih tinggi, mengamalkan program pengurangan kos di peringkat operasi dan juga menstrukturkan  semula anak-anak syarikat menerusi penggabungan dan penjualan syarikat yang bukan teras serta tidak memberi pulangan.
• FGV yakin menjelang 2020, progam transformasi syarikat akan mencapai kemuncaknya dan saham syarikat akan mencapai kemuncaknya dan saham syarikat akan kembali menjadi tarikan sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam senarai syarikat yang mempunyai modal pasaran tertinggi di Pasaran Utama Bursa Malaysia.

للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*