Hudud : Orang pengecut

Cakap Memang Senang. Tapi Apa Yang Mereka Tahu Pasal Hudud


Orang pengecut ialah orang yang melihat sesuatu yang benar 
tetapi tidak melakukannya 

للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله. 
 Lelaki berani mungkin akan kalah tetapi tidak akan mengalah.