Orang Pertama

1.Orang yang pertama menulis Bismillah :
Nabi Sulaiman AS.
2.Orang yang pertama minum air zamzam :
Nabi Ismail AS.
3.Orang yang pertama berkhatan :
Nabi Ibrahim AS.
4.Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat :
Nabi Ibrahim AS.
5. Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat :
Nabi Adam AS.
6.Orang yang pertama mengerjakan saie antara Safa dan Marwah :
Sayyidatina Hajar (Ibu Nabi Ismail AS)
7.Orang yang pertama dibangkitkan pada hari qiamat :
Nabi Muhammad SAW
8.Orang yang pertama menjadi khalifah Islam :
Abu Bakar AsSiddiq RA
9.Orang yang pertama menggunakan tarikh hijrah:
Umar bin Al-Khattab RA
10.Orang yang pertama meletakkah jawatan khalifah dalam Islam:
Al-Hasan bin Ali RA
11.Orang yang pertama menyusukan Nabi SAW:
Thuwaibah RA
12.Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki :
Al-Harith bin Abi Halah RA
13. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita:
Sumayyah binti Khabbat RA
14. Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab / lembaran :
Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA
15.Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah :
Saad bin Abi Waqqas RA
16.Orang yang pertama menjadi muazzin dan melaungkan azan:
Bilal bin Rabah RA
17.Orang yang pertama bersembahyang dengan Rasulullah SAW :
Ali bin Abi Tholib RA
18.Orang yang pertama membuat minbar masjid Nabi SAW:
Tamim Ad-dary RA
19. Orang yang pertama menghunuskan pedang dalam perjuangan fisabilillah :
Az-Zubair bin Al-Awwam RA
20…. Orang yang pertama menulis sirah Nabi SAW:
Ibban bin Othman bin Affan RA
21. Orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW :
Khadijah binti Khuwailid RA
22… Orang yang pertama mengasaskan usul fiqh :
Imam Syafei RH
23. Orang yang pertama membina penjara dalam Islam:
Ali bin Abi Tholib RA
24.Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam :
Muawayah bin Abi Sufyan RA
25… Orang yang pertama membuat perpustakaan awam :
Harun Ar-Rasyid RH
26.Orang yang pertama mengadakan baitul mal : Umar Al-Khattab RA
27.Orang yang pertama menghafal Al-Quran selepas Rasulullah SAW:
Ali bn Abi Tholib RA
28.Orang yang pertama membina menara di Masjidil Haram Mekah :
Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur RH
29. Orang yang pertama digelar Al-Muqry :
Mus’ab bin Umair RA
30.Orang yang pertama masuk Syurga :
Nabi Muhamamad SAW
Wahai, sahabat-sahabatku & saudara-saudaraku… baca dan hayatilah.. sebarkanlah… semoga kita mendapat keberkatan dariNYA bersama2.. insyallah..

للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.