PBM1M: Belia Tidak Terpinggir

PROGRAM BELIA MAHIR 1 MALAYSIA PEMANGKIN BELIA BERKEMAHIRAN

Program Belia Mahir 1 Malaysia??? Program ape ni? Program Belia Mahir 1 Malaysia terdiri daripada 3 program dan 1 program persijilan seperti berikut:


i. Peringkat IKBN (Program Perkasa Rakyat Mahir (STEP)

ii. Peringkat Kompleks Belia dan Sukan dan Kompleks Rakan Muda (Latihan Kemahiran Tidak Formal (LKTF)
iii. Peringkat majikan/ industri (Program PERANTIS (training at workplace)
iv. Program Pentauliahan Pencapaian Terdahulu (PPT)

Program Belia Mahir 1 Malaysia – Peringkat IKBN (Program Perkasa Rakyat Mahir (STEP)

Program ini dikenali sebagai Program Perkasa Rakyat Mahir (STEP) dengan menjadikan 15 buah IKBN di seluruh negara sebagai lokasi rakyat mendapat kemahiran dalam bidang yang dikenal pasti. 
Tenaga pengajar IKBN sedia ada yang berkelayakan dalam mengikut modul akan dikenal pasti untuk melaksanakan kursus ini di hujung minggu iaitu Sabtu dan Ahad (8.00 pagi hingga 5.00 petang). Tempoh pelaksanaan keseluruhan ialah 12 bulan. Bagaimanapun, tempoh pelaksanaan bagi setiap modul adalah berbeza bergantung antara satu kursus dengan kursus yang lain bergantung kepada kurikulum sedia ada.
Program Belia Mahir 1 Malaysia – Peringkat Negeri & Daerah (Latihan Kemahiran Tidak Formal (LKTF)
Program ini dikenali sebagai Program LKTF dilaksanakan di semua Kompleks Rakan Muda dan Kompleks Belia dan Sukan seluruh negara.
Pelaksanaan kursus di hujung minggu ini akan diselaraskan oleh pegawai dari IKBN yang berdekatan bagi memastikan konsep pelaksanaan kursus modular ini sama seperti pelaksanaan di dalam IKBN. 
Kursus-kursus yang ditawarkan merupakan kursus yang tidak memerlukan penyediaan bengkel dan peralatan yang berat, besar dan mahal untuk disediakan seperti:
– Penyediaan Makanan

– Pemprosesan Makanan

– Membaik pulih Komputer

– Tekstil Apparel

– Kecantikan / SPA

– Rekaan Rambut

– Landskap
Program Belia Mahir 1 Malaysia – Peringkat Negeri dan Daerah (PERANTIS)
Program Belia Mahir 1 Malaysia peringkat industri/majikan ini dinamakan Program PERANTIS dan ia merupakan program latihan di tempat kerja sebenar (training at workplace). Berbeza dengan program Perkasa Rakyat Mahir dan Program LKTF, program PERANTIS merupakan program sepenuh masa yang dilaksanakan di industri/majikan. 
Program ini mengambil masa 6 bulan bagi satu sesi. Peserta akan ditempatkan di premis kerja, diberi elaun RM300.00 sebulan/seorang dan majikan diberi insentif RM200.00 bagi seorang peserta yang diambil menjalani latihan. 
Kemahiran yang dimiliki oleh peserta akan dicatat pada setiap hari di dalam buku log dan disahkan oleh pegawai yang dilantik sebagai bukti terhadap kemahiran yang telah diperoleh. Sijil kehadiran akan diberikan oleh pihak majikan kepada peserta yang menamatkan latihan. Bidang yang terlibat adalah seperti berikut:
– Kejuruteraan Automotif
(Membaiki kereta, pengetukan panel kenderaan, semburan cat kereta)
– Kejuruteraan Elektrik
– Tekstil dan Apparel (Jahitan pakaian, langsir,,sulam menyulam)
– Penyediaan Makanan
– Kecantikan/spa dan lain-lain.
Persijilan Peserta Program Belia Mahir 1 Malaysia
Sijil kehadiran dan sijil kemahiran modular yang diperoleh oleh peserta dalam program Perkasa Rakyat Mahir (STEP), Program LKTF dan PERANTIS akan dijadikan bukti keterampilan bagi melayakkan peserta mendapat persijilan Kemahiran Malaysia melalui kaedah Pentauliahan Pencapaian Terdahulu.
Peserta yang memiliki kemahiran kerja sekurang-kurang 1 tahun layak memohon Persijilan Kemahiran Malaysia Tahap 1 (SKM 1). Bagi belia-belia yang telah mempunyai SKM 1 mereka boleh memohon untuk mendapatkan SKM 2 dan bagi yang telah mempunyai SKM 2 mereka boleh memohon untuk mendapatkan SKM 3. 
Pelaksanaan program Perkasa Rakyat Mahir, Program LKTF dan PERANTIS ini merupakan landasan kepada semua masyarakat untuk meningkatkan kemahiran sedia ada sebelum layak memohon PPT.
Bilangan peserta yang telah mengikuti Program Belia Mahir 1 Malaysia adalah seperti berikut:

 
Bil.
 
Program
Tahun
 
Jumlah Peserta
2009
 
2010
2011
1.
Program Perkasa Rakyat Mahir (STEP)
4395
4,395
2.
Program LKTF
 
4486
3540
3540
11,566
3.
Program PERANTIS
 
2360
1180
3,540
4.
Persijilan SKM (PPT)
 
2245
4000
6,245
Jumlah Keseluruhan Peserta
 
25,746

Nota : Bertanda ( – ) bagi tahun terlibat menunjukkan tiada program dijalankan untuk tahun tersebut.
Maklumat Lanjut Layari :
atau


للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*