Siapa Ada Beli Makanan Dari Vietnam?!

Badan islam Islamic Community of Ho Chi Minh City di negara Vietnam telah dikeluarkan dari senarai yang diiktiraf oleh JAKIM berkuatkuasa pada 13 Februari 2013.Sehubungan itu, tuan/puan dipohon mengambil maklum dan merujuk kepada senarai terkini Badan Pensijilan Halal Luar Negara yang diiktiraf oleh JAKIM.

Bagi produk-produk import yang berasaskan haiwan dan tidak berasaskan haiwan yang dipersijilkan halal oleh Islamic Community of Ho Chi Minh City sebelum 13 Februari 2013, sijil halal tersebut diterimapakai oleh JAKIM sehingga tarikh tamat sijil tersebut.

للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*