Sistem e-Operasi : Pemgemaskinian Maklumat Anggota

Pengemaskinian Maklumat Pengisian Anggota Kumpulan Pelaksana

Sila pastikan semua guru sekolah tuan memasuki sistem e-OPERASI ini bagi menyemak dan memperakusahkan data masing-masing bermula 1 hingga 20 Mac 2013.Sekiranya terdapat kesilapan pada data dan perlukan pindaan, guru berkenaan perlu berhubung dengan Guru Penolong Kanan Pentadbiran sekolah masing-masing untuk dibuat pindaan.
Guru Penolong Kanan Pentadbiran perlu menggunakan Id dan Password mereka untuk memasuki sistem e-OPERASI. Id dan Password GPK Pentadbiran dan juga GB tidak sewajarnya diketahui oleh guru-guru lain. Ini bagi memastikan integriti danakauntabiliti pengemaskinian dan pengesahan oleh pihak pengurusan sekolah.
Dimaklumkan bahawa KPM telah menyediakan menu tambahan (Verifikasi AKS Perjawatan) dalam sistem e-operasi yang membolehkan pihak Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan (Unit Perjawatan), Jabatan Pelajaran Negeri membuat semakan dan pindaan terhadap data pengisian Anggota Kumpulan Pelaksana. ) 
Dalam memastikan maklumat kelayakan AKS 2013 mengikut norma perjawatan yang ditetapkan maka pihak Jabatan Pelajaran Negeri perlu mengambil tindakan semakan dan pembetulan. Klik Sini : http://apps.moe.gov.my/eoperasi/

للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*