Tinjauan Apa Itu Syiah Dalam Masyarakat Malaysia

Ini adalah tinjauan tentang kesedaran masyarakat di Kuala Lumpur dan Malaysia amnya. Video ini diharap dapat membawa kita tentang perlunya kerja-kerja untuk membimbing masyarakat tentang apa itu bahayanya syiah rafidhah.
Credit:
FACEBOOK : Gerakkan Anti-Syiah Malaysia

للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*