Wawasan 2020 Malaysia Negara Maju?!

Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan kerajaan Tun Dr Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, yang bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Yang dimaksudkan sepenuhnya terangkum bukan sahaja bidang ekonomi, tetapi juga bidang-bidang politik, sosial, kerohanian, psikologi, serta juga perpaduan nasional dan sosial, antara lain. Kesemua ini juga melibatkan persoalan keadilan sosial, kestabilan politik, sistem kerajaan, mutu hidup, nilai sosial dan kerohanian, maruah bangsa, serta juga keyakinan.
Pada tahun 1991, kerajaan telah mengumumkan bahawa objektif negara adalah untuk menjadi negara maju atas usahanya sendiri menjelang 2020. Ia memberi wawasan kepada Malaysia untuk mencapai status perindustrian dan negara maju sepenuhnya dengan mengekalkan perkembangan pada kadar 7 peratus setahun dan memulakan perubahan struktur ekonomi termasuk juga di dalam sektor pembuatan. Kunci kepada pencapaian negara maju ialah dengan mengatasi sembilan cabaran strategik.
Pertama 
Mewujudkan satu negara Malaysia bersatu yang terdiri dari satu Bangsa Malaysia
Kedua 
Mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas dari aspek psikologi, selamat, dan maju.
Ketiga 
Merangsang dan memajukan masyarakat yang berdemokratik dan matang.
Keempat 
Mewujudkan masyarakat yang beretika dan bermoral tinggi.

Kelima 
Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertoleransi.
Keenam 
Mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif.
Ketujuh 
Mewujudkan masyarakat yang penyayang.
Kelapan 
Memastikan ekonomi masyarakat yang seimbang, di mana pengagihan kekayaan negara adalah adil dan saksama
Kesembilan 
Mewujudkan masyarakat yang berjaya dengan ekonomi yang berdaya saing, dinamik, teguh dan bingkas sepenuhnya.
Polisi dan strategi bagi fasa pertama wawasan 2020 dibentangkan di dalam Pelan Rangka Perspektif Kedua, 1991-2000 (OPP2). Ia membentuk Polisi Pembangunan Negara (NDP) yang menggantikan NEP, dan mengandungi beberapa perubahan polisi untuk memberi dimensi baru kepada usaha pembangunan dalam menghasilkan pembangunan yang lebih seimbang sementara mengekalkan polisi asas NEP.
Fokus strategi anti kemiskinan beralih kepada penghapusan kemiskinan tegar, sementara pada masa yang sama mengurangkan kemiskinan relatif. Bagi meningkatkan penyertaan Bumiputra yang lebih bermakna di dalam sektor moden ekonomi, penekanan di buat ke atas komuniti Perdagangan dan Industri Bumiputera. Harapan yang lebih besar diletakkan pada penglibatan sektor swasta dalam proses penstrukturan. Pembangunan sumber manusia termasuk nilai moral dan etika untuk mencapai objektif perkembangan dan pengagihan juga diberi penekanan.
Di pertengahan 1990an selepas prestasi ekonomi yang mengagumkan, Krisis Kewangan Asia melanda kawasannya. Krisis bermula di dalam pertengahan 1997 dengan serangan spekulatif terhadap matawang Asia Timur, termasuk ringgit. Selepas beberapa kesilapan pelaburan dan di tengah-tengah keadaan ekonomi yang semakin tenat, Majlis Tindakan Ekonomi Negara (NEAC) ditubuhkan pada Januari 1998 dan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara yang komprehensif dilancarkan enam bulan kemudian. 
Kejayaan memperkenalkan beberapa polisi, termasuk mengenakan kawalan pertukaran matawang terpilih, dan penubuhan institusi seperti Danaharta dan Danamodal untuk mengemukakan isu-isu yang disebabkan oleh krisis, yang menyebabkan ekonomi terpaksa diberi nafas baru selepas merekodkan pertumbuhan negatif pada kadar 7.4 peratus pada tahun 1998. Polisi fiskal dan kewangan yang diperkenalkan juga membantu merangsang penggunaan, sementara mengekang tekanan inflasi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*